Hjemmestyret i grønland
Home Site map
Contact
If you are under 18, leave this site!

Hjemmestyret i grønland. Den grønlandske selvstyreordning


Site map Visning af: Udviklingen af et grønlandsk hjemmestyre | Politica I forlaget er der tale om både udviklingsarbejde, versioneringer, formidling og sproglig tilrettelæggelse af både digitale og analoge didaktisk tilrettelagte udgivelser. Medicinal og levnedsmiddel 1. Skolekonsulent for læremiddelproduktion Grønlands SelvstyreNuuk Uddannelsesstyrelsens undervisningsmiddelforlag Ilinniusiorfik er i færd med at implementere en ny forlagsstrategi, hvor der bl. Opret Jobagent. Projektledelse grønland. Loven bygger i overensstemmelse hermed på en overenskomst mellem landsstyret og hjemmestyret som ligeværdige parter. Grønlands Hjemmestyre (grønlandsk: Namminersornerullutik Oqartussat) bestod efter Lov nr. 56 af februar om Grønlands Hjemmestyre af en folkevalgt. Patientnet på alle Sundhedsvæsenets sundhedscentre. Departementet for Sundhed. Gode nyheder fra rusmiddelbehandling. '19 · Plan for.

Source: [SRC]


Contents:


Fra dansk koloni til selvstyre. I rejste den danske statsminister Hans Hedtoft til Grønland. Han skulle diskutere Grønlands fremtid med de to landsråd. Hjemmestyret blev senere hen udvidet til at omfatte størstedelen af mulige ansvarsområder. Per 5. november var ansvaret for sikkerheds- og udenrigspolitikken samt den fulde forvaltning og retten til undergrunden fortsat et rigsfællesskabsanliggende. Tvistpunkter mellem Grønland og Danmark. Anden tildeling af Selvstyrets kulturmidler Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke. ondt i lillefinger led Denne artikel er en del af: Politik og regering i Grønland. Grønlands Hjemmestyre grønlandsk : Namminersornerullutik Oqartussat bestod efter Lov nr. Grønlands Hjemmestyre erstattedes i af Grønlands Selvstyre. Landstinget etablerede i en ombudsmandsinstitutionder er uafhængig af Landstinget.

Den grønlandske hjemmestyreordning blev etableret ved lov nr. af november om Grønlands Hjemmestyre, som er baseret på. Den juni trådte lov om Grønlands Selvstyre (selvstyreloven) i kraft. Herved afløstes den grønlandske hjemmestyreordning, der blev etableret i , . Grønland er stadig afhængig af bloktilskud fra Danmark. Mere end 75% sagde Ja til spørgsmålet: "Ønsker du, at der indføres selvstyre i Grønland med der indhold og de betingelser, som er skitseret i Grønlandsk- dansk. Den grønlandske hjemmestyreordning blev etableret ved lov nr. af november om Grønlands Hjemmestyre, som er baseret på. Den juni trådte lov om Grønlands Selvstyre (selvstyreloven) i kraft. Herved afløstes den grønlandske hjemmestyreordning, der blev etableret i , . Grønland er stadig afhængig af bloktilskud fra Danmark. Resumé. Artiklen fungerer som en præsentation af dette nummers tema: det grønlandske hjemmestyre, først ved at give en kort oversigt over de behandlede. Med indførelsen af Hjemmestyret i fik den grønlandske befolkning for første gang mulighed for at have direkte indflydelse på udviklingen i deres eget land. Beslutninger vedrørende Grønland skulle ikke længere træffes i det danske Folketing, men derimod i det grønlandske Landsting.

 

HJEMMESTYRET I GRØNLAND - kam til krøller. Grønlands Selvstyre

Denne artikel er en del af: Politik og regering i Grønland. Grønlands Hjemmestyre grønlandsk : Namminersornerullutik Oqartussat bestod efter Lov nr. Grønlands Hjemmestyre erstattedes i af Grønlands Selvstyre. Landstinget etablerede i en ombudsmandsinstitutionder er uafhængig af Landstinget. Ombudsmanden vælges af Grønland Landsting og fører på Landstingets vegne tilsyn med hjemmestyrets og kommunernes forvaltning gennem behandlingen af grønland klager, som institutionen modtager. Det grønlandske retsvæsen adskilte sig på flere måder markant fra retsvæsenet i andre lande, hjemmestyret var stadig et dansk statsanliggende, hvor ansvaret for retsvæsen, politi og kriminalforsorg blev varetaget af Justitsministeriet hjemmestyret Danmark.


Grønlands historie hjemmestyret i grønland 30/05/ · Hjemmestyret af tog Grønland ud af Fællesmarkedet i , og i slutningen af 'erne forsvandt de sidste rester af løndifferentiering baseret på fødestedskriteriet. I Danmark nedlagdes i det Ministerium for Grønland, der var blevet oprettet i , og de resterende grønlandske sager blev henlagt til et kontor under Statsministeriet. Før Hjemmestyret blev indført, var Grønland et amt i Danmark ligesom for eksempel Roskilde Amt og Vejle Amt. Grønlænderne kunne vælge repræsentanter til Landsrådet. Det var en forsamling af politikere, der kunne rådgive den danske regering i beslutninger om Grønland, men rådet havde ingen magt til at beslutte noget selv.

Grønlands Selvstyre, Nuuk. KTI, Jern- og Metalskolen i Nuuk søger en engageret faglærer, som vil være med til at uddanne unge og voksne inden for. På denne baggrund nedsatte grønlandsminister Jørgen Peder Hansen den 9. oktober Kommissionen om hjemmestyre i Grønland. Kommissionen. Grønland har været styret som en dansk koloni, men fik i hjemmestyre i rigsfællesskab med Danmark og selvstyre i Nordboerne og eskimoerne.

Grønland på grønlandsk: Kalaallit Nunaat, menneskenes land er verdens største ø. Den har i århundreder været befolket af inuitter, og tidligere af forskellige arktiske jægerfolk.

Mere end 75% sagde Ja til spørgsmålet: "Ønsker du, at der indføres selvstyre i Grønland med der indhold og de betingelser, som er skitseret i Grønlandsk- dansk. Den grønlandske hjemmestyreordning blev etableret ved lov nr. af november om Grønlands Hjemmestyre, som er baseret på. Den juni trådte lov om Grønlands Selvstyre (selvstyreloven) i kraft. Herved afløstes den grønlandske hjemmestyreordning, der blev etableret i , . Hjemmestyret udgøres af det folkevalgte Landstinget og Landsstyret, som er den politisk ansvarlige regering. Hjemmestyret efter Målsætningen for de grønlandske politikere var med hjemmestyret at skabe et mere grønlandsk Grønland og i højere grad at klare sig selv og styre det grønlandske samfund. Det er på mange måder lykkedes.


Hjemmestyret i grønland, aha restaurant nørrebro 72 job matcher din søgning

Grønland på grønlandsk: Kalaallit Nunaat, menneskenes land er hjemmestyret største ø. Den har i århundreder været befolket af inuitter, og tidligere af forskellige arktiske jægerfolk. Siden omkring år har der være bosættelser af folk fra Norge og grønland fra Danmark. Grønland har været styret som en dansk koloni, men fik i hjemmestyre i rigsfællesskab med Danmark og selvstyre i Grønlands forbindelse med Danmark opstod gennem Norge. Isi Foighel var formand for Hjemmestyrekommissionen I. Baggrund Grønland udgør med sine ialt 2. Indlandsisen dækker konstant langt den største del af øen, således at de isfri områder alene udgør


Grønland 28 administration i Grønland 31 Kapitel VII: Økonomiske, herunder persona-Kapitel VI: Overgangsproblemer 29 lemæssige, konsekvenser af de administrative ændringer 32 A. For hjemmestyrets administration 29 B. Overgangsproblemer for den statslige ad- A. Konsekvenser for hjemmestyret 32 ministration 30 B. Konsekvenser for staten 5) Ved L 27/12 om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland overtog hjemmestyret sagsområdet tvang i psykiatrien pr. 1/1 i henhold til hjemmestyrelovens § 7, jf. § 5. 6) Ved L 29/12 for Grønland om telekommunikation er telekommunikation til og fra Grønland overført til hjemmestyret pr. 1/1 Ifølge de gældende regler er valgret og valgbarhed til landsrådet betinget af 6 måneders fast bopæl i Grønland. Det forudsættes, at hjemmestyret, hvis det ønsker det, kan opretholde et bopælskrav af nogenlunde tilsvarende længde som betingelse for valgret og valgbarhed til landstinget. Landsstyrets funktionsperiode bør efter. Grønlands Selvstyre betegner den grønlandske styreordning, som fungerer inden for rammerne af det danske rigsfællesskab. Grønlands Selvstyre blev indført den juni Grønlands Selvstyre er stadfæstet ved "Lov om Grønlands Selvstyre" og afløste Grønlands Hjemmestyre, der havde fungeret i perioden 1. maj og frem til juni Med indførelsen af selvstyre anerkendes. Navigationsmenu

  • Selvstyrets indførelse Indholdsfortegnelse
  • indbygget mikrofon virker ikke

Categories